Вытяжка

Laboratooriumi tõmbekapp on osaliselt suletud töökamber, mis on äratõmbega välja. Esmane tõmbekapi eesmärk on hoida eemal toksilised ja ärritavad aurud üldisest labori tööpiirkonnast. Teisel juhul on tõmbekapp,kui kilp, töötaja ja seadme vahel, kui on tegu plahvatusohtiku katsega.

Tõmbekappide töökamber  peab olema ümbritsetud külgseintega, tagaseinaga, lükandaknaga esiseinaga, laega ja tööpinnaga. Külgseintes ei tohi olla luuke, mis avanevad ruumi.

Tõmbekapid peavad olema valmistatud materjalidest, mis on vastupidavad oodatavatele mehaanilistele, keemilistele ja termilistele mõjutustele eeldatava kasutuse käigus ning ei ole kergesti süttivad. Tööpind peab olema sile ning kõrgendatud äärisega esiservas. Soovitav on kõrgendatud tööpinna ääris ümberringi kõikidel külgedel. Tööpind peab taluma koormust minimaalselt  2000N alal 120x120mm ilma, et kahjustuks. Vastavalt töö iseloomule valitakse tööpinna ja tõmbekapi siseseinte materjal.

Tõmbekappidele esitatud nõudeid kirjeldab EVS-EN 14175 standardi seitse punkti:

EVS-EN 14175-1:2003  Fume cupboards — Part 1: Vocabulary — Sõnaraamat
EVS-EN 14175-2:2003  Fume cupboards — Part 2: Safety and performance requirements — Tõmbekapi ohutuse tagamise ehituslikud turvanõuded
EVS-EN 14175-3:2004  Fume cupboards — Part 3: Type test methods — Tõmbekapi ohutuse tagavad testid, mis viiakse läbi akrediteeritud testlaborites
EVS-EN 14175-4:2004  Fume cupboards — Part 4: On-site test methods — Testitakse objektil kohapeal, et tõmbekapp on korrektselt paigaldatud ja ei ohusta kasutajat.
EVS-EN 14175-5:2006  Fume cupboards — Part 5: Recommendations for installation and maintenance — Soovitus, kuhu on tõmbekapp mõistlik ruumis asetada ja soovitus tõmbekapi teenindamiseks.
EVS-EN 14175-6:2006  Fume cupboards — Part 6: Variable air volume fume cupboards — Muutuva õhuvooluga tõmbekapid. Tõmbekapp peab olema testitud akrediteeritud testlaboris koos kiire VAV süsteemiga.                     EVS-EN 14175-7:2012  Fume cupboards — Part 7: Fume cupboards for high heat and acidic load — tõmbekapid kõrge soojuskoormusega ja hapetega tööks (vesinikfluoriidhape HF ja perkloorhape HCIO4)

Tõmbekapi laiusmõõdud on: 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm ja 2400mm

Video: Wesemann International GmbH Tõmbekapp DELTAguard (kiire VAV süsteemiga):

DELTAguard Low level Tõmbekapp

DELTAguard Walk-In Tõmbekapp

DELTAguard Tõmbekapp

DELTAguard Energiasäästlik tõmbekapp

DELTAcare Tõmbekapp töökõrgus 750-900mm

DELTAguard Eriotstarbeline Tõmbekapp