Автоматика

Вытяжной шкаф полной автоматизации

Tõmbekapid täisautomaatikaga (FC-500 fully variable system) on varustatud õhuvoolu sensoriga (AFS 100), õhuvoolu kontrolleriga (FC-500 Juhtplokk) ja kiire ventilatsiooniklapiga (VD-250-P-FF-1). Tõmbekapi esipaneeli avamisel horisontaalselt või vertikaalselt reguleerib ventilatsiooniklapp õhu väljatõmbe hulka. Kiire ventilatsiooniklapp avaneb 90 kraadi 2 sekundiga. Alarmsüsteem vastab kõigile EVS-EN 14175 standardi nõuetele. Õhuvoolu kontrolleril on Master funktsioon, mis võimaldab ühendada samas ruumis olevid tõmbega töökohti ja ühtse juhtimise alla — ülejäänud VAV klapid töötavad 0(2)…10V. Kontroller on võimalik ühendada BMS ventillatsiooni süsteemiga (Building Management System) erinevate levinumate platvormidega BACnet, LonBus, ModBus.