Projektimööbel OÜ sisustas avatava Võru Riigigümnaasiumi keemia ja füüsika klassi õppelaborid ja abiruumid. Õppelaborid sisustasime Wesemann GmbH modernsete toodetega, mille valmistamisel on lähtutud Euroopas kehtivatest normidest.