Projektimööbel sisustas Bioloogia labori, keemia labori, füüsika labori, geograafia ja arvutiklassi + klasside abiruumid