Tallinna Ülikooli tarnisime Wesemann GmbH 6 tõmbekappi DeltaGuard, mis on valmistatud vastavalt Eestis ja Euroopas kehtivatele standarditele EVS-EN 14175

Tõmbekapid on testitud EVS-EN 14175:3 ja 6 järgi